Sầu riêng mới trồng cần bón lót loại phân gì

Làm thế nào để bón phân cho cây sầu riêng tốt nhất và hiện quả. Vấn đề bón phân đúng hàm lượng cho sầu riêng luôn là một đề tài nóng hổi trong thời kì gần đây. Việc bón phân cho sầu riêng cần người trông non có kinh nghiệm sầu riêng tương đối nhiều.

Việc chăm nom sầu riêng là một trong những vấn đề tối quan trọng để mang về một mùa vụ tốt.

Bài viết sau sẽ giúp mọi người năm qua quýt về cách bón phân cho cây sầu riêng.

Công thức bón phân cho nền đất đỏ bazan:
0,5kg lân + 0,2kg npk + 5kg phần chuồng.
Có thể thay thế phân chuồng bằng 0,5kg phân nở dạng viên nén du nhập.

Công thức bón phân cho nền đất pha cát:
1kg lân + 0,3 kg npk + 10kg phân chuồng.
Có thể thay thế phân chuống bằng 1kg phân nở dạng viên nén du nhập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: